Realizovan seminar sa temom: "Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 09.10.2021. godine organizovao seminar sa temom: "Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti II", sa ciljem upoznavanja nastavnika i profesora srpskog jezika i književnosti koji rade u osnovnim i srednjim školama sa novim saznanjima u nauci o jeziku i nauci o književnosti i razvijanjem svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature.

kII

Na samom početku, u ime Podružnice društva profesora srpskog jezika i književnosti Rasinskog okruga, predsednica Dušica Dobrodolac izrazila je zadovoljstvo što je u skladu sa potrebama realizacije Plana stručnog usavršavanja članova društva Centar za stručno usavršavanje Kruševac organizovao ovaj seminar i što članovi društva imaju neposrednu priliku da čuju značajne teme i aktuelnosti koje se tiču srpskog jezika i književnosti.

kI

U okviru svoga predavanja teme su im predstavili eminentni predavači koji dolaze sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

  • Pozicija savremene srpske književnosti u nastavi, Prof. dr Predrag Petrović
  • Ključ od Kosova, Prof. dr Boško Suvajdžić
  • Pristup frazeološkom korpusu u nastavi srpskoga jezika, Docent dr Katarina Begović

Prioritetna oblast seminara odnosi se na unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za cilјeve i ishode predmeta/oblasti).

Dodatne informacije