Realizovan seminar sa temom: „Najčešći principi u rešavanju algebarskih, kombinatornih i logičko-kombinatornih problema na matematičkim takmičenjima”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 26.08.2021. godine organizovan je seminar sa temom: „Najčešći principi u rešavanju algebarskih, kombinatornih i logičko - kombinatornih problema na matematičkim takmičenjima”. Ovaj seminar je namenjen nastavnicima i profesorima matematike za rad sa talentovanom decom.

math

Opšti cilj ovog seminara je jačanje delova profesionalnih kompetencija nastavnika neophodnih za produktivan, svrsishodan i inspirativan rad sa učenicima talentovanim za matematiku.

Specifični ciljevi seminara su:

  • Provesti učesnike kroz proces realizacije moderne dodatne nastave matematike iz algebarskih i kombinatornih oblasti, odgovarajući na sledeća pitanja: kako odabrati literaturu? kako odabrati probleme čija će se rešenja prezentovati učenicima, a kako one za samostalnu vežbu? koji je ispravan način prezentovanja rešenja? kako oceniti parcijalna rešenja učenika? kako navesti učenika da kompletira rešenja?;
  • Obučiti učesnike da kroz interaktivno rešavanje problema, kombinuju razne pristupe, te da istovremeno koriste znanja iz različitih oblasti matematike i
  • Osposobiti učesnike da efikasno i efektno organizuju pripreme za matematička takmičenja, upoznavši ih sa nekim standardima u toj oblasti vannastavne aktivnosti.

Autori i realizatori seminara bili su: Miloš Milosavljević i Nikola Milosavljević.

Dodatne informacije