Realizovan seminar pod nazivom: „Učenje o ratovima 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 05.06.2021. godine, za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja članova Društva istoričara Rasinskog okruga organizovao dvodnevni seminar pod nazivom: „Učenje o ratovima 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije". Ova obuka realizuje se sa ciljem osposoblјavanja nastavnika istorije da primene savremene nastavne metode u radu sa učenicima kroz učenje o ratovima 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije u skladu sa obrazovnim standarima i predmetnim kompetencijama u nastavi istorije.   

ist

Specifični cilјevi su:

  • Osposoblјavanje nastavnika da kroz multiperspektivni pristup nastavi istorije predaju osetlјive i kontroverzne teme o ratovima 90-tih;
  • Upoznavanje nastavnika sa najnovijim naučnim dostignućima iz savremene istorije, literaturom, istorijskim izvorima, projektima i inicijativama posvećenim učenju o ratovima 90-tih;
  • Upoznavanje nastavnika sa metodologijom istraživanja društvene istorije i kritičkog sagledavanja istorijskih izvora;
  • Upoznavanje nastavnika sa nastankom i delovanjem stereotipa kroz istoriju i danas sa posebnim osvrtom na ratove 90-tih;
  • Upoznavanje sa recentnim metodičkim pristupima u obradi osetlјivih istorijskih tema;
  • Osposoblјavanje nastavnika da promovišu vrednosti kao što su: lјudska prava, multikulturalnost, kultura dijaloga, pomirenje.

Autor seminara je Aleksandar Todosijević, a realizatorke su bile: Emina Živković i Nataša Kostić iz Udruženja za društvenu istoriju "Euroclio".

Dodatne informacije