Realizovan online seminar sa temom: „Primena web 2.00 alata u obrazovanju“

Za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja zaposlenih u PU "Nata Veljković", Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 10.04.2021. godine organizovao seminar sa temom: "Primena web 2.00 alata u obrazovanju".

web20

Opšti ciljevi seminara usmereni su na:

  • Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika;
  • Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa i
  • Osposobljavanje učesnika za rukovanje web 2.00 alatima u nastavi i vaspitno-obrazovnom radu.

Specifični ciljevi seminara su:

  • Motivisanje učesnika za upotrebu web 2.00 alata u radu;
  • Razvijanje sposobnosti i veština učesnika u planiranju, kreiranju, organizaciji i upravljanju informacija i materijala kroz korišćenje web 2.00 alata;
  • Poboljšanje kvaliteta rada kroz ponudu novih ideja i
  • Unapređivanje komunikacione kompetentnosti i međusobne saradnje svih aktera u vaspitno – obrazovnom procesu kroz primenu web 2.00 alata;

Seminar je realizovan putem digitalne platforme ZOOM u skladu sa preporukama nadležnih, za primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja virusa Covid-19. Autorke i realizatorke seminara su: Nataša Vrapčević i Ana Pertet.

Dodatne informacije