Realizovan seminar sa temom: „Stereotipi i predrasude, šta i kako sa njima?”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 03.04.2021. godine organizovan je seminar sa temom: „Stereotipi i predrasude, šta i kako sa njima?” sa ciljem unapređenja znanja i veština neophodnih za prepoznavanje, reagovanje i prevazilaženje stereotipa i predrasuda u školi i svom okruženju.

romani

Teme programa su:

  • Definisanje i pravilno razumevanje pojmova identitet, stereotipi i predrasude – proces nastajanja
  • Stigma i dominantne etikete u školi
  • Veština decentracije predrasuda – kako podsticati decentraciju u obrazovnom kontekstu
  • Način prevazilaženja predrasuda
  • Preporuke u radu sa decom i mladima na vaspitanju protiv predrasuda

Realizatori seminara bili su: Jugoslav Lazić i Danijela Simonović.

Teme programa prepoznate su od strane učesnika i ralizatora Projekta "Otvoreno o diskriminaciji", koji su bili jedni od polaznika ovog seminara.

Projekat sprovodi UG „Romani cikna„ u periodu od 01.08.2020 do 31.05.2021. godine na teritoriji Grada Kruševca u saradnji sa Školskom upravom i kruševačkim osnovnim školama uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo iz Beograda.

Opšti cilj projekta je razvijanje programa i dobre prakse koji doprinose prevenciji i zaštiti od diskriminacije Romkinja i Roma u obrazovanju.

Projekat doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji kao i Strategije za unapređenje položaja Roma Grada Kruševca.

Dodatne informacije