Realizovan seminar sa temom: "Primena motivacionih tehnika u nastavi”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 27.02.2021. godine je u cilju unapređenja kompentencija nastavnika za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika organizovao seminar sa temom: „Primena motivacionih tehnika u nastavi”.

mot

Opšti cilj seminara je umeren na unapređenje kompetencija nastavnika i stručnih saradnika za primenu motivacionih tehnika u nastavi.

Specifični ciljevi seminara se odnose na:

  • Proširivanje znanja o novim shvatanjima motivacije;
  • Osnaživanje za planiranje i primenu različitih motivacionih tehnika;
  • Osnaživanje za planiranje i primenu formativnog ocenjivanja i
  • Praćenje i vrednovanje efekata primenjenih motivacionih tehnika.

Seminar „Primena motivacionih tehnika u nastavi” održan je uz poštovanje i primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja virusa Covid-19. Autorke i realizatorke seminara bile su: Svetlana Aleksić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije