Održan sastanak vezan za Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 03.11.2020. godine održan je sastanak u okviru projekta: „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“ koji grad Kruševac sprovodi u paretnerstvu sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Sastanak je realizovan uz prisustvovo predstavnika Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Asocijacije koordinatora za romska pitanja, kao i predstavnika Gradske uprave grada Kruševca i Javnog komunalnog preduzeća "Kruševac".

Cilj ovog projekta je pružanje podrške romskoj populaciji i drugim marginalizovanim grupama na lokalnom nivou u prevazilaženju negativnih posledica izazvanih pandemijom virusa Covid-19.

inluzOperativni plan projekta predviđa da se do avgusta 2021. godine sprovedu mere u oblasti informisanja, prevencije i oporavka od COVID 19 za 3.500 marginalizovanih porodica koje žive u 18 partnerskih opština i gradova, sa fokusom na Rome i Romkinje koji žive u podstandardnim naselјima, kao i mere tehničke podrške za jedinice lokalne samouprave.

Ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa podrazumeva radno angažovanje 210 osoba u 6 gradova i opština, uklјučujući i Grad Kruševac, odnosno 35 lica sa teritorije grada Kruševca, sa minimalnim učešćem žena od 30%.

Sastanak je održan uz poštovanje i primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, uzrokovane virusom Covid-19.

Dodatne informacije