Realizovan seminar sa temom: „Digitalno kroz nastavu i učenje“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u cilju unapređenja digitalnih kompetencija nastavnika 01.11.2020. godine organizovao seminar sa temom: „Digitalno kroz nastavu i učenje”.

Opšti cilj seminara je osavremenjavanje procesa nastave i učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija nastavnika u prvom i drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja putem osposobljavanja za korišćenje i samostalno kreiranje elektronskih nastavnih resursa.

12379643

Specifični ciljevi seminara se odnose na:

  • Razumevanje značaja korišćenja elektronskih nastavnih materijala u procesu nastave i učenja;
  • Unapređivanje veštine kritičkog procenjivanja relevantosti i primenjivosti elektronskih resursa;
  • Osposobljavanje nastavnika za korišćenje digitalnih nastavnih materijala radi podsticanja participacije učenika u procesu nastave i učenja uz uvažavanje različitih interesovanja i sposobnosti učenika, stimulisanja viših kognitivnih procesa kod učenika i razvijanja njihove kreativnosti;
  • Podsticanje i osposobljavanje nastavnika za kreiranje digitalnih sadržaja ili njihovo prilagođavanje uz poštovanje autorskih prava i licenci;
  • Razmena profesionalnih iskustava i primera dobre prakse kroz predstavljanje kreiranih elektronskih materijala.

Seminar „Digitalno kroz nastavu i učenje“ je održan uz poštovanje i primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja virusa Covid-19.

Autori i realizatori seminara bili su: Ivan Milovanović i Nevena Perić.

Dodatne informacije