Realizovan seminar sa temom: „Kako razvitii čitalačku pismenost“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 18.10.2020. godine za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja članova Društva učitelјa Kruševca organizovan je seminar sa temom: „Kako razviti čitalačku pismenost“. Opšti cilj seminara je utvrditi kompetencije nastavnika za razvijanje čitalačke pismensti kod učenika primenom metoda aktivnog učenja.

IMG 0409

Seminar je održan uz poštovanje i primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, uzrokovane virusom Covid-19.

Specifični ciljevi seminara se odnose na:

  • Proširivanje znanja nastavnika o značaju razvoja čitalačke pismenosti i faktorima koji na to utiču;
  • Osnaživanje za pripremanje i primenu različitih aktivnih metoda i tehnika učenja u radu sa učenicima, za razvoj čitalačke pismenosti;
  • Ukazivanje na značaj praćenja obrazovnih standarda u oblasti čitanja i razumevanja pročitanog;
  • Osnaživanje za primenu horizontalne i vertikalne korelacije sa drugim nastavnim predmetima i
  • Unapređivanje načina razmišljanja nastavnika o značaju kreativnijeg pristupa obradi književnih dela.

Autori i realizatori seminara bili su: Tatjana Đurić, Danijela Milosavljević Aleksić i Zoran Đurić.

Dodatne informacije