Realizovan seminar sa temom: “Inkluzija u praksi”

Za potrebe realizacije planova stalnog stručnog usavršavanja članova udruženja biologa Kruševca “BIOKS”, Centar za stručno usavršvanje Kruševac 17.10.2020. godine organizovao je seminar sa temom: “Inkluzija u praksi”. Ošti ciljevi seminara usmereni su unapređivanje kompetencija polaznika za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, prepoznavanje dece kojoj je potrebna dodatna podrška i izrada plana podrške.

IMG 20201017 095531 1

Usled ukupne epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 i primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti, seminar je organizovan je za dve grupe polaznika.

IMG 20201017 095808 1

Specifični ciljevi seminara su:

  • Senzibilisanje polaznika za inkluzivno obrazovanje
  • Podsticanje polaznika na primenu znanja o diferencijaciji i individualizaciji u procesu poučavanja
  • Senzibilisanje polaznika za prepoznavanje i identifikovanje specifičnosti kod dece
  • Osposobljavanje polaznika za izradu individualnih obrazovnih planova
  • Izbor metoda rada shodno potrebama i mogućnostima dece, oslanjajući se na individualizovani pristup
  • Podsticanje polaznika na formiranje vršnjačke mreže za podršku učenicima kojima je potrebna
  • Osnaživanje polaznika za kvalitetno praćenje napredovanja učenika.

Realizatorke seminara bile su: Nataša Nikolić Gajić i Vesna Pokimica.

Dodatne informacije