Održan sastanak sa predstavnicima gradske uprave grada Kruševca, direktorima osnovnih i srednjih škola grada i Školskom upravom u Kruševcu

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12.10.2020. održan je sastanak predstavnika gradske uprave grada Kruševca sa direktorima osnovnih i srednjih škola grada i Školskom upravom u Kruševcu. Na sastanku su razmatrane aktuelne teme koje se tiču boljeg funkcionisanja škola.

IMG 20201012 130549 1

Jedna od tačaka, odnosila se na implementaciju planova stalnog stručnog usavršavanja u tekućoj školskoj godini. Prezentovan je model neposredne realizacije seminara u uslovima epidemije COVID- 19. Radi bezbednog boravka nastavnika u prostoru, Centar za stručno usavršavanja Kruševac organizuje sve aktivnsoti uz potpunu primenu preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti. Na sastanku je ukazano na važnost bolje i tesnije saradnje sa školama u sprovođenju školskih planova stručnog usavršavanja i posebno apostrofirano na proces dalje distribucije informacija škola ka nastavnicima, o svim aktivnostima koje CSU Kruševac sprovodi.

Sastankom je predsedavala pomoćnica gradonačelnice za društvene delatnosti Jelena Todorović. Ispred Centra za stručno usavršavanje Kruševac sastanku su prisustvovali v.d dirketora Nikola Džugurdić i stručni saradnik Irena Terzić.

Dodatne informacije