Realizovan seminar sa temom: „ Vodič za vaspitače – porodica u vrtlogu droge “

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 10.10.2020. godine za potrebe relizacije Plana stručnog usavršavanja članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga organizovan je seminar sa temom: „ Vodič za vaspitače – porodica u vrtlogu droge “.

IMG 0407

Opšti cilјevi seminara usmereni su na:

  • Motivisanje i podršku nastavnicima u prevenciji zloupotrebe PAS
  • Sticanje veština i znanja nastavnika da se planira i sprovodi sistematski i kontinuirani preventivni rad u školi za učenike, nastavnike, roditelјe i lokalnu zajednicu.

Specifični cilјevi seminara su:

  • Savetodavni rad sa porodicama, simptomatologija zloupotrebe PAS
  • Planiranje akcija pomoći, podrške i savetodavnog rada sa mladim zavisnicima, uzrok recidiva i planiranje mera zaštite

Autor i realizator seminara bio je Nedelјko Jović.

Dodatne informacije