Realizovan seminar sa temom: „Plesić antistresić – antistres radionica za decu predškolskog uzrasta”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Aktiva medicinskih sestara – vaspitača 07.12.2019. godine organizovao seminar sa temom: „Plesić antistresić – antistres radionica za decu predškolskog uzrasta”. Opšti cilj seminara je da se učesnici obuke obuče za rad sa decom na ranom prepoznavanju stresogenih faktora, njihovo osvešćivanje i eliminaciju kroz vođenu imaginaciju, slobodan ples i energetske vežbe - prevencija posledica stresa u najranijem uzrastu.

IMG 0154

Specifični ciljevi seminara su:

  • Upoznati učesnike sa holističkim pristupom u očuvanju zdravlja dece kroz svakodnevne aktivnosti u vrtiću.
  • Sa osnovama fiziologije stresa i najčešćim uzrocima stresa kod dece, sa osnovama duhovno energetske medicine i njenom primenom u pedijatriji.
  • Upoznavanje slušalaca sa duhovnom, emocionalnom i psihičkom osnovom stresa i posledicama koje nastaju u slučaju zakasnele eliminacije i redukcije, po zdravlje deteta.
  • Upoznavanje sa najčešćim psihosomatskim oboljenjima dečjeg uzrasta i uzrocima nastanka.
  • Upoznavanje sa naučnim dokazima o pozitivnom uticaju muzike, plesa, vođene imaginacije i energetskih vežbi na redukciju stresa u dečjem uzrastu i prikaz radionice „Plesić antistresić" sa aktivnim učešćem svih prisutnih uz pojašnjenje svake celine.

Autorka i realizatorka seminara je dr Mirjana Mićović.

Dodatne informacije