Realizovan seminar sa temom: „Sa Pepelјugom oko sveta – Projektno planiranje u vrtiću”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Udruženja vaspitača RO "Jefimija" 07.12.2019. godine organizovao seminar sa temom: „Sa Pepelјugom oko sveta – Projektno planiranje u vrtiću”. Opšti ciljevi seminara su usmereni na osposoblјavanje učesnika za projektno planiranje na nivou vaspitne grupe i vrtića.

IMG 0152

Specifični cilјevi su:

  • Upoznavanje učesnika sa procesom i principima projektnog pristupa u radu sa decom;
  • Upoznavanje učesnika sa mogućnostima uklјučivanja porodice i lokalne zajednice u proces projektnog planiranja;
  • Upoznavanje učesnika sa mogućnostima praćenja dečjeg razvoja;
  • Osposoblјavanje učesnika za vođenje projektnog portfolija;
  • Osposoblјavanje učesnika za prezentaciju;
  • Osposoblјavanje učesnika za vođenje timskog rada.

Realizatorke seminara su: Violeta Vrcelј Odri i Nataša Vrapčević.

Dodatne informacije