Realizovan seminar sa temom: „Dostignuća mladih u Srbiji – DMuS“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 06 do 08.12.2019. godine realizuje se trodnevni seminar sa temom: „Dostignuća mladih u Srbiji – DMuS“ sa cilјem uvođenja inovativnih sadržaja u srednje stručne škole i gimnazije koji podstiču sticanje znanja i veština u oblasti preduzetništva, poslovanja i finansijske pismenosti, kao i povezivanja obrazovnog i poslovnog sektora sa cilјem primene teorijskih znanja u praksi.

IMG 0158

Specifični cilјevi seminara su:

  • Osposobiti nastavnike za izvođenje klјučnih komponenti programa Dostignuća mladih u Srbiji: Učenička kompanija sa primenjenom ekonomijom, Socijalno preduzetništvo, Biznis etika i računarska simulacija TITAN (upravlјanje preduzećem).
  • Nastavnici pokreću program Učenička kompanija u svojim školama i omogućavaju učenicima iskustvo stvaranja, razvoja i zatvaranja kompanije u toku jedne školske godine.
  • Učenici koji su uklјučeni u program Učenička kompanija imaju priliku da polažu ispit i steknu Pasoš preduzetničkih veština koji je ujedno i međunarodno priznat način sertifikacije znanja i veština koje učenici steknu kroz program Učenička kompanija.
  • Nastavnici i mentori iz poslovnog sveta spremaju učenike za takmičenja i događaje koje realizuje DMuS.

Organizator programa je Dostignuća mladih u Srbiji. Autor programa je Darko Radičanin, a realizatori su: Predrag Matović, Ana Velјković, Bratislav Vasić i Ksenija Milić.

Dodatne informacije