Organizovana obuka pod nazivom: "Opšti upravni postupak"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je u okviru saradnje sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu i sprovođenja opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave organizovao obuku pod nazivom: "Opšti upravni postupak".

IMG 0121

Obuka se realizuje u periodu od 27 do 29. novembra 2019. godine sa ciljem unapređenja znanja i veština službenika za vođenje upravnog postupka i rešavanja u upravnim stvarima. Polaznici obuke su službenici raspoređeni na poslovima vođenja upravnog postupka i odlučivanja o upravnim stvarima.

Realizatorke obuke su Jasna Cvijetić i Violeta Petronijević Mišić, akreditovane realizatorke Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Svetlana Urošević iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije