U okviru programa Exchange 5 Kruševac i Aleksinac savremenim softverima unapređuju upravljanje javnom imovinom

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac od 26 do 28.11.2019. godine stručna lica iz Gradske uprave Kruševca i Opštinske uprave Aleksinac učestvuju na obuci posvećenoj implementaciji savremenih softverskih rešenja u svakodnevni rad na polju upravljanja javnom imovinom.

Stručnjaci kompanije OSA iz Beograda, specijalizovane za ovu vrstu softvera, obuku sprovode u dve grupe. Prva je usmerena na Geografski informacioni sistem (GIS) koji omogućava uvid i administriranje nekretnina i infrastrukture na celom području lokalne samouprave. Druga grupa usmerena je na softver koji je namenski razvila kompanija OSA za potrebe administriranja javne imovine Kruševca i Aleksinca.

IMG 0093

Unapređenjem upravljanja javnom svojinom obe lokalne samouprave žele da iskoriste sve moguće potencijale za lokalni ekonomski razvoj, angažovanje neiskorištenih potencijala i racionalizaciju u svom radu, kao i što efikasnije interno organizovanje kako bi se ova zahtevna oblast uspešno uređivala ubuduće.

Koliki izazov je pred stručnim službama govori detalj da na području Grada Kruševca postoji oko 25.000 katastarskih jedinica u javnoj svojini. Kako svaka od istih, pre ili kasnije, zahteva stručnu obradu, radi se o velikom organizacionom i stručnom izazovu za Gradsku upravu, kao što je trenutno slučaj i u svim ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji. Novi softveri će ubrzati obradu predmeta i omogućiti limitiranom broju službenika da veoma obimni posao administriranja javne imovine urade samostalno uz kvalitativno unapređenje upravljanja javnom imovinom, a time i bolje iskorištenje iste na korist građana.

Grad Kruševac i opština Aleksinac su dobitnici jednog od ukupno 18 projekata u Srbiji koji su  odobreni kroz grant šemu Exchange 5 programa.

IMG 0118

Opšti cilj projekta „Upravljanje javnom svojinom u funkciji lokalnog razvoja“, kojeg dve lokalne samouprave realizuju partnerski, je uspostavljanje efikasnog i transparentnog upravljanja javnom svojinom u obe lokalne samouprave kako bi se doprinelo lokalnom razvoju i kako bi građani i lokalna zajednica imali što je moguće veću korist od javne svojine.
Projekat „Upravljanje javnom svojinom u funkciji lokalnog razvoja“ se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija u okviru Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Kroz projekat će biti podržane obimne aktivnosti koje obe samouprave sprovode na polju registracije i uređivanja statusa i vlasništva nad nekretninama u javnoj svojini, te unapređenje ljudskih, stručnih i tehničkih kapaciteta. Ukupna vrednost  projekta iznosi 173.600 evra od čega će Evropska unija finansirati 156.240 evra, a ostatak je direktno učešće Kruševca i Aleksinca.

Koordinator projekta za Grad Kruševac je Radoš Kandić, a Koordinatorka projekta za opštinu Aleksinac je Jelena Radmanović.

Dodatne informacije