Realizovan seminar sa temom: „Didaktičke igrice za decu pametnice”

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva učitelјa Kruševac 23.11.2019. godine realizovao seminar sa temom: „Didaktičke igrice za decu pametnice”. Seminar je u funkciji unapređivanja kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za cilјeve i ishode predmeta/oblasti).

IMG 0058

Opšti cilјevi seminara usmereni su na sticanje znanja o unapređenju kvaliteta dečjeg učenja i razvoja putem ručno izrađenih didaktičkih materijala, kao i na upoznavanje sa karakteristikama ručno izrađenih didaktičkih materijala i uočavanje mogućnosti njihove samostalne izrade i upotrebe.

Realizatoke seminara bile su: Suzana Mijušković i Ljilјana Relјić.

Dodatne informacije