Realizovan seminar sa temom: “Tradicionalne rukotvorine u vrtiću i školi – tkanje i vajanje vune u funkciji podsticanja kreativnosti dece”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12. oktobra 2019. godine organizovan je seminar sa temom: “Tradicionalne rukotvorine u vrtiću i školi – tkanje i vajanje vune u funkciji podsticanja kreativnosti dece” sa ciljem podizanja kompetencija vaspitača/nastavnika za ovladavanje tehnikama korišćenja prirodnih materijala u podsticanju kreativnosti dece, očuvanje tradicije i kulturnog identiteta i izrada tradicionalnih rukotvorina kroz igru.

IMG 20191012 115409

Specifični ciljevi seminara su:

  • Usvajanje znanja, veština i tehnika oblikovanja vune kao materijala pogodnog za kreativan rad sa decom predškolskog i školskog uzrasta
  • Podsticanje mašte i ideja za stvaralački rad sa decom
  • Upoznavanje sa tradicijom korišćenja vune na našim prostorima kao materijala pogodnog za izradu funkcionalnih predmeta i igračaka kao i didaktičkog materijala

Ovaj seminar oraganizovan u skladu sa potrebama članova Društva vaspitača “Jefimija” za unapređivanje kompetencija u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode.

Autori i realizatori seminara bili su: Dijana Kopunović Torma i Ferenc Torma.

Dodatne informacije