Realizovana obuka pod nazivom: "Tabelarne kalkulacije napredni nivo"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 9 do 11. oktobra 2019. godine u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave realizovana je obuka pod nazivom: "Tabelarne kalkulacije napredni nivo".

IMG 20191011 103707

Obuku je organizovala Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem osposoblјavanja polaznika za kreiranje dokumenata sa naprednim mogućnostima korišćenjem MS Excel-a. Polaznici obuke bili su zaposleni u javnoj upravi koji žele da unaprede digitalne kompetencije.

Realizator obuke bio je Zoran Dubovac, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Božidar Fekonja iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije