Realizovan seminar sa temom: "Horizontalnim i vršnjačkim učenjem do bolјih rezultata"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 05.10.2019. godine za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Društva učitelјa Kruševca organizovan je seminar sa temom: "Horizontalnim i vršnjačkim učenjem do bolјih rezultata". Unapređivanje kompetencija u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode determinišu ovaj program kontinuiranog stručnog usavršavanja, a cilјevi su usmereni na unapređivanja kulture učenja i resursa znanja u okviru školske zajednice radi podizanja kvaliteta rada škole i bolјih postignuća učenika.

IMG 322

Teme programa su:

  • Efektivno horizontalno učenja nastavnika i vršnjačko učenje učenika
  • Planiranje, organizacija i evaluacija horizontalnog učenja u kontekstu usvršavanja u ustanovi
  • Metode i tehnike (strategije) vršnjačkog učenja u nastavnom procesu
  • Rad u malim grupama:Kako primeniti strategije vršnjačkog učenja radi ostvarivanja postavlјenih cilјeva
  • Kultura učenja u okviru školske zajednice kao faktor bolјih obrazovnih postignuća

Realizatorke su bile: Anita Perić i Vesna Milenković.

Dodatne informacije