Realizovana obuka pod nazivom: "Prezentacije"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 26 do 27. septembra 2019. godine u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave realizuje se obuka pod nazivom: "Prezentacije".

ppt

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem osposobljavanja zaposlenih za samostalno kreiranje MS Power Point prezentacija putem kreiranja, formatiranja, izmene i pripreme prezentacije koristeći različite postavke slajdova za prikaz i distribuciju. Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi koji žele da unaprede digitalne kompetencije.

Realizator obuke je Jovan Aleksić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Božidar Fekonja iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije