Organizovana obuka pod nazivom: "Uspešna komunikacija - pisana i usmena"

U okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12 i 13. septembra 2019. godine realizuje se obuka pod nazivom: "Uspešna komunikacija - pisana i usmena".

IMG 20190912

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu sa ciljem unapređenjа znanja i jezičke kulture polaznika za ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije. Polaznici obuke su zaposleni u jedinicama lokalne samouprave koji se pripremaju za polaganje državnog stručnog ispita kao i ostali zaposleni.

Realizatorka obuke je Branka Bukvić, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Jelena Grujić iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije