Realizovan seminar sa temom: "UMEĆE ODRASTANјA – osnaživanje nastavnika i vaspitača za vaspitni i preventivni rad sa adolescentima"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac od 29 do 31.08.2019. godine organizovan je seminar sa temom: "UMEĆE ODRASTANјA – osnaživanje nastavnika i vaspitača za vaspitni i preventivni rad sa adolescentima" sa ciljem senzibilizacije i osposoblјavanja nastavnika i vaspitača za pružanje podrške učenicima u oblasti adolescentnih razvojnih promena i zadataka i za razvijanje njihovog odgovornog ponašanja pred izazovima odrastanja.

umodr

Program pripada prioritetnoj oblasti: Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilјa, diskriminacije, zlostavlјanja i zanemarivanja i pripada listi preporučenih za nastavnike Građanskog vaspitanja (prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika).

Autorke i relizatorke programa bile su: Irena Lobodok Štulić i Milka Mihailović.

Dodatne informacije