Realizovan seminar sa temom: “Međupredmetne kompetencije: korelacija u nastavi srpskog i engleskog jezika”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac je 21.08.2019. godine za potrebe realizacije planova stručnog usavršavavanja zaposlenih u OŠ “Branko Radičević” organizovan seminar sa temom: “Međupredmetne kompetencije: korelacija u nastavi srpskog i engleskog jezika”. 

IMG 20

Opšti ciljevi seminara su:

  • Unaprediti kvalitet nastave korelacijom dva predmeta
  • osmisliti tematski dan
  • podići nivo međupredmetnih kompetencija nastavnika kako bi motivisali učenike za aktivno usvajanje znanja

Teme programa:

  • Mapa razumevanja
  • Zakonska regulativa
  • Primeri dobre prakse korelacije dva predmeta
  • Izrada scenarija za čas/časove
  • Tematski dan

Autorke i realizatorke programa su: Emina Jeremić Mićović i Vesna Dimitrijević.

Dodatne informacije