Organizovana obuka pod nazivom: "Baze podataka"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 11 do 12. jula 2019. godine sprovodi se obuka koja je u funkciji razvoja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi pod nazivom: "Baze podataka".

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa ciljem osposobljavanja polaznika za samostalnu izradu i održavanje jednostavnijih baza podataka i pratećeg aplikativnog softvera za unos i obradu podataka, pretraživanje, kreiranje izveštaja i grafikona.

baze-podataka

Polaznici obuke su zaposleni u javnoj upravi koji rade na programima razvijenim u sistemu za upravljanje bazom podataka, programima koji koriste MS Access bazu kao skladište podataka i oni koji žele da unaprede svoje znanje.

Realizator obuke je Zoran Dubovac, Akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Vidosava Veličković iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije