Realizovan seminar sa temom: "Važnost kriterijuma i samoprocenjivanja za proces učenja"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 25.06.2019. god. organizovao je seminar pod nazivom: "Važnost kriterijuma i samoprocenjivanja za proces učenja". Seminar se realizuje u okviru planiranih aktivnosti stručnog usavršavanja za jačanje kapaciteta zaposlenih u OŠ "Sveti Sava" Čitluk .

Opšti cilј seminara usmeren je na osposoblјavanje nastavnika da zajedno sa učenicima, jasno definišu kriterijume za procenu napredovanja i izrade sveobuhvatan plan procene na osnovu kog će učenici moći da izvrše samoprocenu i samokorekciju, tj. da odrede korake za dalјe napredovanje.

sem2

Teme seminara:

  • Uvodna tema – "Slika naše škole"
  • Važnost kriterijuma za učenje i procenu postignuća
  • Proces i procedura samoprocenjivanja
  • Podučavanje učenika za samoprocenu na osnovu Okvira za procenu rezultata učenja i Blumove taksonomije
  • Izrada obrasca za praćenje napredovanja (pedagoška dokumentacija) - "Vidlјiv naredni korak"

Seminar su realizovale: Borinka Stojilović, Verica Arul i Marijana Stefanović.

Dodatne informacije