Počela realizacija obuke pod nazivom: “Uspostavljanјe usluga na Portalu eUprava”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 05 do 06. juna 2019. godine sprovodi se obuka koja je u funkciji razvoja digitalnih kompetencija zaposlenih u javnoj upravi pod nazivom: “Uspostavljanјe usluga na Portalu eUprava”.

napa

Obuku organizuje Nacionalna akademija za javnu upravu u okviru opšteg programa kontinuiranog stručnog usavršavanјa zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave sa cilјem ovladavanja veštinama neophodnih za uspostavlјanje i vođenje elektronskih usluga na Portalu eUprava.

Polaznici obuke su službenici koji rade na poslovima u vezi sa vođenjem postupaka.

Realizatorka obuke je Svetlana Jovanović, akreditovani realizator Nacionalne akademije za javnu upravu, a koordinator Siniša Barjaktarević iz Nacionalne akademije za javnu upravu.

Dodatne informacije