Realizovane radionice sa temom: "Misteriozan broj" i "Veliki i mali džinovi"

Naučni klub Kruševac 23.5.2019. god. organizovao je dve radionice u okviru manifestacije "Maj mesec matematike".

Radionica "Misteriozan broj" osmišlјena je u obliku kviza. Učenici su bili podeljeni na grupe, a svaka grupa trebala je da osmisli jedan broj između 1 i 100. Zadatak svake grupe je bio da pogodi broj koji je druga ekipa zamislila. Brojevi su povezani sa geografskim i biološkim podacima. Radionicu je realizovala Ana Krstić.

mmm5

Radionica "Veliki i mali džinovi" se odnosi na upoređivanje veličine životinja bilјaka i koje imaju istu, ili sličnu životnu sredinu. Kao i na upoređivanje brojnosti i veličine bilјaka i životinja. Poseban segment je bio o dinosaurusuma i odnosa veličine prema čoveku kada bi sada postojali. Učesnici su na osnovu podataka o visini, težini, odrađivali koliko je koji organizam puta viši, teži... Jedan deo se posvetio odnosu organizama u trofičkoj piramidi. Kolika je brojnost i biomasa priozvođača, potrošača 1. potrošača 2. reda itd. Realizator radionice bila je Bilјana Jovanović Popović.

Dodatne informacije