Održan sastanak sa autorima i realizatorima akreditovanih programa

U okviru planiranih aktivnosti vezanih za realizaciju i izveštavanje za programe stalnog stručnog usavršavanja koje je CSU podržao kao institucija, 22.05.2019. godine održan je sastanak - savetovanje sa autorima i realizatorima akreditovanih programa.

sav

Centar je sproveo svoju savetodavnu ulogu u pogledu pripremnih aktivnosti vezanih za slanje izveštaja o primeni i efektima realizovanih akreditovanih programa u praksi, koji je propisan Pravilnikom o SU jednom u toku školske godine.

Na početku sastanka direktor Centra, Nenad Stanojević je napravio osvrt na period realizacije programa u toku ove školske godine. Ukazao je na važne tačke ugovora o saradnji i predstavio mehanizme uz pomoć kojih su programi promovisani u predhodnom periodu. Ujedno je iskoristio priliku da sasluša sve prisutne o eventualnim problemima i preprekama koje imaju u procesu realizacije kako bi se pronašli načini da se što efikasnije otklone, i relizacija teče nesmetano.

sav1

Svi prisutni realizatori su pozvani da daju svoje predloge i angažuju se ukoliko žele da budu autori i realizatori stručnih skupova u okviru oblasti za koje su referentni, kao drugog oblika stručnog usavršavanja nastavnika koji Centar planira da ponudi u narednom periodu.

Drugi deo sastanka se odnosio na same smernice u vezi sa izveštavanjem o primeni i efektima realizovanih akreditovanih programa u praksi. Ukazano je na mehanizme uz pomoć kojih se prikuplјa materijal potreban za izveštavanje i važnost obezbeđivanja primera dobre prakse. Predstavlјeni su zahtevi formulara za izveštaj, dati rokovi za dostavlјanje.

Diskusijom na kraju sastanka omogućena je razmena iskustva među svim učesnicima, kako bi se obezbedilo što efikasnije izveštavanje i postizanje zajedničkog cilјa, a to je primena programa u praksi i obezbeđivanje dokaza o njima.

Sastanak su vodili direktor Centra, Nenad Stanojević i stručni saradnik Irena Terzić.

Dodatne informacije