Realizovane tri radionice za kruševačke đake

U okviru manifestacije "Maj mesec matematike" 22.05.2019. godine u Naučnom klubu Kruševac realizovale su se tri radionice za kruševačke đake.

Na radionici "Geometrija i origami" koju je realizovala Marina Lazarević učenici su se upoznali sa tehnikom origami, odakle potiče i primeniti geometrijske oblike za pravlјenje figura, igre memorije, slagalica.

mmm4

Na radionici "Matematička geografija u službi čoveka" Lidija Bjelica je upoznala učenike šta je to matematička geografija. To je fizičkogeografska disciplina koja proučava Zemlјu kao nebesko telo, njen položaj i kretanje u vasioni, kao i posledice tog položaja i kretanja na geografska obeležja Zemlјe. Može se tumačiti kao i primena matematičkih metoda u geografiji. Na koji način može se upotrebiti u službi čoveka je prikazano na radionici.

Na radionici "Savršen oblik u prirodi" koju je realizovala Olivera Kolarić učenici su saznali odgovore na pitanja: Da li u prirodi postoji savršen oblik, gde su sve geometrijski oblici u prirodi, u kojim mestima na planeti Zemlјi žive bilјke sa savršenim oblikom, šta su fraktali i fraktali u prirodi, koja je verovatnoća i brzina deobe ćelija u mitozi i mejozi i savršena podela naslednog materijala.

Dodatne informacije