Realizovane radionice sa temom: "Varlјivi putokaz" i "Mikrosvet očima matematike"

U okviru manifestacije "Maj mesec matematike" 17.05.2019. godine u Naučnom klubu Kruševac organizovane su dve radionice: "Varlјivi putokaz" i "Mikrosvet očima matematike".

mmm3

Radionica "Varlјivi putokaz" obuhvata oglede sa prelamanjem svetlosti i igrom svetlosti. Zašto se u oku stvara obrnuta i umanjena slika, zašto u vodi vidimo lik koji je uvećan i okrenut, šta je to polarna svetlost i zašto se javlјa su pitanja na koje su učenici putem ogleda došli do odgovora. Realizator ove radionice bile su Sanja Matijašević i Olivera Kolarić.

Radionica "Mikrosvet očima matematike" upoznaje učenike sa slikama i video zapisima koji su snimlјeni kroz objektiv mikroskopa preparata, simulaciju cirkulacije krvi, fiziologijom disanja a potom na radionici praveći preparate protista računaće brojnost populacije na preparatu a posmatrajući bilјne preparate vegetativnih organa tražiće odgovore koje geometrijske oblike razlikuju u mikrosvetu i da li postoje dve iste ćelije provodnih sudova bilјaka (oblik, veličina). Radionicu je realizovala Aleksandra Radomirović.

Dodatne informacije