Realizovan Seminar pod nazivom: "Upravljanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata"

Za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga, Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 18.05.2018. godine organizovao Seminar pod nazivom: "Upravljanje emocijama – jačanje lične odgovornosti u sprečavanju i prevazilaženju konflikata".

sk

Ciljevi seminara usmereni su na razvijanje sposobnosti nastavnika da upravlja odeljenjem, povećanje doživljaja vlastite efikasnosti i sprečavanje i prevazilaženje konflikata kontrolom i regulacijom emocija.

Teme programa su:

  • Emocije – moćni saveznici u svakodnevnom životu
  • Emocije kod nastavnika i učenika kao integralni deo njihove ličnost
  • Kontrola emocija u nastavi i van nastave
  • Završne aktivnosti i evaluacija seminara, dogovor o daljoj saradnji.

Realizatorke ovog seminara bile su: Snežana Ristić Kostov i Katarina Tomić.

Dodatne informacije