Otvorena manifestacija: „Maj mesec matematike“

Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac u periodu od 09 do 31.05.2019. godine organizuje manifestaciju „Maj mesec matematike“ u okviru koje će biti realizovano niz aktivnosti namenjenih učenicima i nastavnicima kruševačkih škola. Ovog maja 2019. putujemo oko sveta u potrazi za neraskidivom vezom matematike i geografije, dve discipline koje nam, kada se prepletu, otkrivaju skrivene predele. Manifestaciju je otvorio Nenad Stanojević, direktor CSU Kruševac. Danas na programu bila su tri predavanja.

130904

Prof. dr matematike, Miloš Petrović održao je predavanje na temu povezanosti Matematike i Geografije. Geografija je sintetička nauka, koja spaja mnoga dostignuća brojnih nauka radi objašnjavanja geografskog prostora. Ona pripada grupi prirodnih nauka, jer joj je osnovno polazište u prirodnim obeležjima geoprostora. Na predavanju je bilo reči o primeni matematike u geodeziji i kartografiji. Razmatran je problem projekcije sfere na ravan. Konačno, prikazana je primena  geografskog informacionog sistema kao računarskog sistema za integrisanje, skladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija.

134925

Predavanje na temu: “Adaptacije – Alanova i Bergmanova matematika živih bića” održale su Olivera Kolarić i Verica Sokolović. Adaptacije bilјka i životinja na različite uslove života uvek su zanimlјive učenicima. A na koji način adaptacije objašnjavaju naučnici Karl Bergman i Džoel Asaf Alan, njihov život i rad, u kakvoj su vezi zapremina i površina tela sa staništem gde žive, zašto iste vrste različito izgledaju u hladnim polarnim staništima od toplih staništa, zašto su bitne uši lisice feneke, upoznaće se učenici na interaktivnom predavanju i radionici Adaptacije – Alanovo i Bergmanovae matematika živih bića.

134759

Tema trećeg predavanja bila je: „Matematička geografija u službi čoveka“, koju je realizovala Lidija Bjelica Šljivić. Matematička geografija je fizičkogeografska disciplina koja proučava Zemlјu kao nebesko telo, njen položaj i kretanje u vasioni, kao i posledice tog položaja i kretanja na geografska obeležja Zemlјe. Može se tumačiti kao i primena matematičkih metoda u geografiji. Na koji način može se upotrebiti u službi čoveka biće prikazano na radionici Matematička geografija u službi čoveka.

Dodatne informacije