Organizovane obuke u okviru MEEMP projekta za unapređenje energetske efikasnosti

U Centru za stručno usavršavanje Kruševc od 07 do 09.05.2019. godine, održavaju se obuke i radionice u okviru MEEMP projekta za unapređenje energetske efikasnosti. Projekat organizuju Grad Kruševac, Kancelarija za zastitu životne sredine i Radna grupa za implementaciju lokalnog plana ekološkog obrazovanja Grada Kruševca u saradnji sa Vladom Švajcarske, a namenjen je nastavnicima i ekokordinatorima iz osnovnih, srednjih škola grada Kruševca i PU "Nata Veljkovic". Obuku je otvorila, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za oblasti ekologije, održivog razvoja i enegretike Olivera Drenovac.

081544

Projekat se sastoji iz tri komponente. Prva komponenta je "Evropska energetska nagrada". Druga je investiciona komponenta, u okviru koje je predviđena završna izrada projekta, gde je u planu da se izvedu radovi na školskim objektima i vrtiću "Pčelica", nakon sprovedenog međunarodnog tendera i izbora izvođača.

081530

Treća komponenta: "Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava" se organizuje uz podršku CSU Kruševac, u okviru koje se realizuju radionice za profesore i učenike. Radionice sa učenicima se sprovode se u partnerskim školama: OŠ "Jovan Popović“, OS "Dositej Obradović“ kao i u Hemijsko-tehnoloskoj školi. Kao ishod radionica biće razvijen vodič za nastavnike u oblasti energetske efikasnosti u školama.

Dodatne informacije