Realizovan seminar sa temom “Ključni pojmovi kao instrument za ostvarivanje ishoda učenja u nastavi predmeta Istorija”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 20.04.2019. godine u skladu sa potrebama realizacije Planova stručnog usavršavanja Aktiva istoričara Rasinskog okruga organizovan je seminar sa temom “Ključni pojmovi kao instrument za ostvarivanje ishoda učenja u nastavi predmeta Istorija”.

ist

Specifični cilјevi seminara:

  • Unapređivanje kvaliteta nastave i učenja;
  • Upoznavanje nastavnika sa: -pojmom ishodi učenja, -ulogom klјučnih pojmova u nastavi zasnovanoj na ishodima učenja;
  • Analiziranje postojećih klјučnih pojmova za nastavu predmeta Istorija;
  • Definisanje predloga liste klјučnih pojmova po nivoima obrazovanja.

Realizatori seminara bili su: Bilјana Stojanović i Duško Rakić.

Dodatne informacije