Realizovan I Festival biologije „Biofest“

U susret Danu planete Zemlje, Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac i Stručno udruženje biologa Kruševac „BIOKS“ su 19.04.2019. godine organizovali I Festival biologije „Biofest“. Cilј festivala je promocija biologije kao nauke među decom, učenicima i mladima. Ova prilika iskorištena je da se polaznicima na neposredan način približi biologija i njene discipline. U interaktivnim radionicama zainteresovani učenici su putem ogleda, demonstracija, predavanja mogli da vide korelaciju biologije sa drugim naukama.

biiofest

Biofest sadrži 19 radionica, otvorenih laboratorija, predavanja, ogleda, demonstarcija i igri iz različitih disciplina biologije u cilјu podizanja kompetencija učenika i istraživačkog duha kod učenika.

bioks1

Sva očekivanja u pogledu posećenosti su ispunjena. Tokom trajanja festivala učešće je uzelo preko 400 učenika i nastavnika osnovnih škola i predškolske ustanove sa teritorije grada Kruševca. Realizatori radionica bili su nastavnici biologije, geografije i fizike, a svoje radionice imali su istraživači sa Instituta za krmno bilje Kruševac i članovi Astronomskog udruženja Eureka.

Dodatne informacije