Održana promocija Takmičenja za najbolјu tehnološku inovaciju u Srbiji

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 11.4.2019.god. organizovao je promociju Takmičenja za najbolјu tehnološku inovaciju u Srbiji. Promociju je održao koordinator Takmičenja prof. dr Dragan Povrenović u prisustvu Predraga Milenkovića, pomoćnika gradonačelnice za sport i omladinu, kao i predstavnka fakulteta, škola, udruženja i aktiva. Reč je o državnom projektu koji se neprekidno održava počev od 2005. godine za svaku kalendarsku godinu, a čiji je nosilac Vlada Srbije, uz pomoć Privredne komore Srbije i drugih organizacija.

nti3

Tehničku realizaciju Takmičenja vrši Organizacioni tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Inovacije mogu biti od jednostavnih proizvoda, pa do visokih tehnologija, pri čemu su sve oblasti stvaralaštva ravnopravno zastuplјene.

U 2019. godini takmičenje se već odvija u dve kategorije:

  • Studentski timovi (inovativna ideja sa perspektivnom realizacijom)
  • Srednjoškolski timovi (inovativna ideja novog proizvoda ili usluge),

dok je, upravo u toku prijavlјivanje do 30. aprila, za treću kategoriju:

  • Realizovane inovacije (do kraja maja, inovacija mora biti napravlјena bar do nivoa prototipa uz proverlјivu funkcionalnost).

Ekonomski pokazatelјi uspešnosti ovako uspostavlјenog modela su da je prihod firmi, koje su zahvalјujući učešću na Takmičenju, prema podacima iz APR samo u 2017. godini, 90 puta veći u odnosu na ukupni godišnji budžet potreban za organizaciju Takmičenja i nagradni fond.

Dodatne informacije