Održana prezentacija "Nastavni materijal za borbu protiv antisemitizma"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 05.04.2019. godine održana je prezentacija "Nastavni materijal za borbu protiv antisemitizma". Nastavni materijal je podržala Kancelarija za demokratske institucije i lјudska prava pri OEBS-u i Kuća Ane Frank iz Amsterdama.

asem

Publikacija je namenjena upoznavanju učenika sa pojmom, uzrocima i posledicama antisemitizma kroz istoriju, sa posebnim osvrtom na Holokaust, uklјučujući i različite oblike kroz koji se antisemitizam ispolјava i danas. Cilј je da se učenici osposobe da prepoznaju kako antisemitizam, tako i druge oblike netolerancije i diskriminacije, da nauče da im se suprotstave.

Nastavni materijali za borbu protiv antisemitizma su odobreni kao dodatno nastavno sredstvo rešenjem Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja od 15.10.2018. Prezentaciju nastavnog materijala održali su Vesna Radojević i Miloš Bojović.

Dodatne informacije