Realizovan seminar sa temom: "Sterteotipi i predrasude, šta i kako sa njima?"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 23.03.2019. organizovao seminar sa temom: "Sterteotipi i predrasude, šta i kako sa njima?" sa ciljem unapređenja znanja i veština neophodnih za prepoznavanje, reagovanje i prevazilaženje stereotipa i predrasuda u školi i svom okruženju.

sip

Specifični cilјevi seminara su:

  • Pravilno razumevanje stereotipa i predrasuda kao glavnih pokretača ka vršenju diskriminacije.
  • Povećanje osetlјivosti na različitost – razvijanje tolerancije u školi.
  • Uspostavlјanje dijaloga i poverenja između svih aktera vaspitno-obrazovnog procesa.

Realizatori seminara bili su: Jugoslav Lazić i Danijela Simonović.

Dodatne informacije