Predavanje o bezbednosti dece na Internetu

Centar za stručno usavršavanje Kruševac je za sve učenike viših razreda osnovnih škola, njihove roditelјe i nastavnike sa teritorije Grada Kruševca u periodu od 04.03.2019. do 08.03.2019. godine organizovao predavanje u okviru Projekta: „Bezbednost dece na Internetu“. Projekat se realizuje pod pokrovitelјstvom Fondacije "Tijana Jurić", iz Subotice sa cilјem prevencije brojnih zloupotreba interneta i društvenih mreža, čije su žrtve najranjiviji slojevi stanovništva – deca, žene i starija lica.

DSCN1951

Predavanja su interaktivna i mahom se svode na konkretne slučajeve, na ono što se u Srbiji već dogodilo i način kako je do toga došlo. Koriste se i video materijali pojedinih slučajeva kako bi se deca upoznala sa mehanizmom koje internet-predatori koriste prilikom vrbovanja žrtava.

Predavač je Vlada Arsić, sertifikovani predavač MUP-a na temu pedofilije, internet-predatora, trgovine lјudima, narkomanije i sekti. Svi nastavnici koji učestvuju u ovoj aktivnosti dobiće odgovarajući broj poena za stručno usavršavanje u ustanovi u skaldu sa Pravilnikom o SSU.

Zbog aktuelnosti teme, za sve zainteresovane roditelјe, nastavnike i ostalo građanstvo predviđen je termin za predavanje 06.03.2019. godine u 18 sati.

Dodatne informacije