Održan sastanak članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 01.03.2019. godine održan je sastanak članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga.

DSCN1941

Sastanak je zakazan sa sledećim dnevnim redom:

  • Novi zakoni ( Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema  obrazovanja i vaspitanja i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju)
  • Novi  Pravilnici (  Pravilnik o model ustanovi i Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove)
  • Obuka za primenu instrumenata za samoevaluaciju i procenu elektronske zrelosti ustanova
  • Stručno uputstvo o postupanju u slučaju sumnje ili saznanja o prisustvu i korišćenju droga u obrazovno - vaspitnim ustanovama.

Tačke dnevnog reda su prezentovale: Svetlana Aleksić, Marija Vasić i Snežana Rajković.

Dodatne informacije