Realizovan seminar pod nazivom :"Školski bibliotekar u savremenom obrazovnom okruženju“

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 23.02.2019. godine je za potrebe realizacije Planova stručnog usavršavanja Udruženja školskih bibliotekara Kruševca organizovao seminar pod nazivom :"Školski bibliotekar u savremenom obrazovnom okruženju“.

DSCN1938

Opšti cilјevi seminra odnose se na jačanje kompetencija školskih bibliotekara za stručno bibliotečko poslovanje i motivaciju za primenu projektnog metoda i tematskog planiranja, kao i radioničkog rada u cilјu pobolјšanja čitanosti.

Teme seminara su:

  • Položaj bibliotekara u školi i obrazovnom sistemu - Procena resursa i sopstvenog rada
  • Pravilno bibliotečko poslovanje - Smeštaj fonda - Obrada i signiranje knjiga
  • Revizija i rashod fonda - Pravilno vođenje - Inventarske knjige
  • Značaj digitalizacije - Baze podataka u školskoj biblioteci - Promocija rada školskog bibliotekara
  • Tematsko planiranje -Projektni metod - Školski projekti - Radionice za pobolјšanje čitanosti

Realizatori seminara bili su: Bilјana Lukić, Dubravka Ilić i Aleksandar Vukajlović.

Dodatne informacije