Realizovan seminar sa temom: „Kako lako do kvalitetnog učenja”

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 11.02.2019. godine u cilju unapređivanja kompetencija nastavnika zaposlenih u OŠ “Branko Radičević” u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode organizovan je seminar sa temom: „Kako lako do kvalitetnog učenja”.

DSCN1934

Specifični ciljevi seminara usmereni su na:

  • Upoznavanje nastavnika sa pristupom usmerenim na učenje kojim se olakšava proces učenja i popravlјaju rezultati učenja
  • Osnaživanje nastavnika za planiranje procesa učenja, kroz definisanje cilјeva i ishoda učenja i izbora odgovarajućih aktivnosti učenja
  • Podršku nastavnicima u praćenju i vrednovanju rezultata učenja učenika.

Realizatori seminara bili su: Snežana Rajković, Jelica Dimić i Branislav Rajković.

Dodatne informacije