Realizovan seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 19.01.2019. godine organizovan je seminar sa temom: „Podrška obrazovno-vaspitnim ustanovama za kvalitetniju zaštitu dece od nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja" u cilju osnaživanja učesnika obrazovno-vaspitnih ustanova za stvaranje uslova za bezbedno odrastanje i efikasnu zaštitu dece od svih oblika nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja, uz multisektorski pristup i saradnju.

DSCN1873

Teme programa:

  • Opšti pojmovi i oblici nasilјa, zlostavlјanja i zanemarivanja dece
  • Indikatori za prepoznavanje svih oblika nasilјa nad decom
  • Zakonski i podzakonski propisu u vaspitno-obrazovnom sistemu
  • Multidisciplinarni pristup obrazovno-vaspitnog sistema sa drugim relevantnim subjektima

Autorke i realizatorke seminara bile su: Slađana Čabrić i Jasmina Jovanović.

Dodatne informacije