Realizovan seminar sa temom: „Kako lako do kvalitetnog učenja"

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 12.01.2019. godine za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja zaposlenih u OŠ „Brana Pavlović" Konjuh organizovan je seminar sa temom: „Kako lako do kvalitetnog učenja". Opšti cilјevi seminara usmereni su na unapređivanje kompetencije prosvetnih radnika za planiranje i praćenje rezultata učenja kako bi se pobolјšao kvalitet procesa učenja.

DSCN1872

Teme programa su:

  • Pristup usmeren na učenje učenika i njegov uticaj na kvalitet učenja
  • Planiranje i praćenje učenja učenika
  • Izrada pripreme/scenarija za čas

Autorke i realizatorke seminara bile su: Jelica Dimić, Branislav Rajković i Snežana Rajković.

Dodatne informacije