Realizovan seminar sa temom: "Strategije rešavanja matematičkih zadataka"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 15.12.2018. godine organizovao je seminar sa temom: "Strategije rešavanja matematičkih zadataka" za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja Društva matematičara Srbije, podružnice Kruševac.

3

Opšti cilj seminara je povećavanje stručnih kompetencija nastavnika radi efiksanijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka nastave matematike.

Specifični ciljevi odnose se na osposobljavanje nastavnika da u nastavi učenike uče odgovarajućim strategijama i postupcima za rešavanje matematičkih problema, a ne samo da učenicima pokažu kako se rešavaju određeni tipovi zadataka. Nastavnici bi trebalo da steknu osećaj kada, koliko i kakva pitanja treba postaviti učeniku da uz minimalnu pomoć nastavnika i maksimalni sopstveni trud učenik dođe do rešenja problema.

Realizatori su bili Marija Stanić i Nenad Stojanović.

Dodatne informacije