Realizovana prva u radionica projekta "Mala škola gvaličarenja"

U Naučnom klubu pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 13.12.2018. godine, realizovana je prva od tri radionice u okviru projekta: "Mala škola gvaličarenja". Ovaj Projekat je u julu dobio priznanje za kvalitet od strane Centra za promociju nauke, uz čiju podršku se i sprovodi.

Radionice pohađaju učenici razredne i predmetne nastave osnovnih škola: "Jovan Popović","Velizar Stanković Кorčagin" i "Brana Pavlović", a realizatorke su: profesorka biologije Olivera Кolarić i profesorka engleskog jezika Ana Кrstić.

Na prvoj radionici: "Sove – male mudrice" učenici su realizovali sledeće aktivnosti:

  • Anketa: "Šta znam o sovama"
  • Interaktivno i edukativno predavanje "Život sova"
  • Prezentacija: "Sove našeg kraja"
  • Prezentacija: "Disekcija – laboratorijska vežba"
  • Radionica: "Da li umem da prepoznam tu sovu"
  • "Upoznavanje sa budućim radionicama"

DSCN1829

Projekat "Mala škola gvaličarenja" ima za zadatak da obuči učenike za samostalno izvođenje labotratorijskog ogleda disekcije gvalica i na taj način upoznaju način ishrane sova. Kroz interaktivne edukativne radionice učenici će steći znanje o staništu, anatomiji, ugrožavanju i zaštiti sova. Izradom zbirke sa anatomskim kostima koje su pronađene u gvalicama učenici će dokazati da su sove velike grabljivice i čime se hrane i na taj način upoznati anatomiju sisara.

Projekat je u korelaciji sa više predmeta: biologija, ekologija, tehničko i informatičko obrazovanje, ornitologija, čuvari prirode, priroda i društvo, a jedan od posebnih ciljeva projekta je da učenici koji nauče da izvode disekciju i determinišu anatomske kosti ceo postupak predstave vršnjacima u svojim školama.

Dodatne informacije