Realizovan seminar sa temom: "Škola i porodica partneri u prevenciji vršnjačkog nasilja"

U Cilju jačanja kompetencija za komunikaciju i saradnju članova Društvo učitelja Kruševca, Centar za stručno usavršavanje Kruševac je 08.12.2018. godine organizovao seminar sa temom: "Škola i porodica partneri u prevenciji vršnjačkog nasilja".

DSCN1822

Seminar se bavi preverivanjem vršnjačkog nasilja u okviru tematskih celina:

  • Uzroci vršnjačkog nasilja
  • Vaspitni stilovi i mogućnost prevencije vršnjačkog nasilja u porodičnom kontekstu
  • Uloga škole u prevenciji vršnjačkog nasilja
  • Delovanje porodice i škole u prevenciji vršnjačkog nasilja
  • Plan partnerskog delovanja porodice i škole

Specifični ciljevi programa su:

  • Proširivanje znanja nastavnika o faktorima koji deluju na smanjenje vršnjačkog nasilja
  • Unapređenje kompetencija nastavnika za uključivanje roditelja u preventivne aktivnosti za smanjenje vršnjačkog nasilja
  • Ovladavanje mogućim strategijma za preventivno delovanje na smanjenje stepena vršnjačkog nasilja
  • Osposobljavanje učesnika za planiranje preventivnih aktivnosti kroz partnerski odnos porodice i škole

Realizatori su bili: Bratislav Simić i Anita Perić.

Dodatne informacije