Realizovan seminar sa temom: "Primena motivacionih tehnika u nastavi"

U CSU Kruševac 29.09.2018. godine održan je seminar sa temom: "Primena motivacionih tehnika u nastavi". Ovaj program koji je novom akreditaciom nastavio da potvrđuje svoj kvalitet iz predhodnih školskih godina, okupio je ovog vikenda nastavnike škola sa teritorije Rasinskog okruga.

DSCN1558

Seminar obrađuje sledeće teme:

  • Nova shvatanja o motivaciji za učenje
  • Primena motivacionih tehnika
  • Formativno ocenjivanje - još jedna motivaciona tehnika
  • Praćenje i vrednovanje efekata primene motivacionih tehnika

Cilјevi seminara su: Unaprediti kompetencije nastavnika i stručnih saradnika za primenu motivacionih tehnika u nastavi, proširivanjem znanja o novim shvatanjima motivacije, osnaživanjem za planiranje i primenu različitih motivacionih tehnika i formativnog ocenjivanja; Praćenje i vrednovanje efekata primenjenih motivacionih tehnika.

Autori i realizatori programa su: Svetlana Aleksić i Jelica Dimić.

Dodatne informacije